فراخوان به شرکت در تظاهرات دفاع از حقوق پناهجویان افغانستانی

download

هموطنان عزیز!

چنانکه می دانید هر روزه خبرهای در مورد بدرفتاری  با پناهجویان و مهاجرین افغانستانی در کشورهای مختلف از ایران و پاکستان گرفته تا اروپا و استرالیا از طریق رسانه های مختلف به نشر می رسد.

فشارواعمال غیر انسانی توسط کشورهای اروپایی و استرالیا در این اواخر برمهاجرینی که با هزار مصیبت خود را به این کشورها رسانیده است هر روز شدت بیشتری می گیرد و این کشورها با اعمال سیاست های تبعیض آمیز یک جنگ تمام عیار را علیه پناهجویان به راه انداخته اند.

با وجود بلند رفتن آمار قتل غیر نظامیان توسط طالبان و دیگر گروه های مسلح، نا امنی روز افزون، بیکاری و بی سرنوشتی هزاران مهاجری که از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند، کشورهای اروپایی و استرالیا سیاست دپورت این پناهجویان را به شدت تعقیب می کنند و روزانه ده ها نفر از این پناهجویان به کابل دپورت می شوند.

همین حالا قرارگزارش ها صد ها تن ازمهاجرین افغانستانی در زندان های انفرادی ومراکزدپورت کشورهای اروپایی در بدترین وضعیت به سر می برند. اعمال فشار بر خانواده های این پناهجویان، ایجاد فشار های روانی و جسمی کار هر روزه این دولت ها در قبال پناهجویان هموطن ماست .

قوانینی  را که دولت های  اروپایی و استرالیا در این اواخر به تصویب رسانیده اند تحمیل هر چی بیشتر بی حقوقی و وضعیت ناگوار برای پناهجویان افغانستان در پی داشته و موجب اعتراض های زیادی در خود این کشورها توسط مهاجرین شده اند.

اعتصاب مهاجرین در سویدن؛ تظاهرات در ناروی، اعتصاب و تظاهرات در بلژیک و هالند و استرالیا تاثیر زیادی بر وضعیت این پناهجویان نگذاشته که دلایل مختلفی دارد که دو دلیل عمده آن را ما در اینجا خاطر نشان می کنیم .

1-    کشورهای اروپایی با اقدامات غیر انسانی شان علیه پناهجویان می خواهند بار بحران سیستم سرمایه داری را بر دوش پناهجویان بگذارند و طوری جلوه دهند که این پناهجویان استند که موجب این بحران شده اند تا بدین وسیله از زیر بار مسولیت شانه خالی کنند.

2-    وزارت مهاجرین دولت افغانستان با بعضی از این کشورها توافق نامه های را به امضا رسانیده اند که به اساس آن می توانند پناهجویان را به جبر دپورت کنند. اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد در این چند ماه گذشته پناهجویانی از کشورهای مثل ناروی و سویدن به افغانستان دپورت شده اند که حتی مدارک سفرو تصدیق هویت با خود نداشته اند و پلیس فرودگاه کابل با گرفتن رشوه این پناهجویان را از پلیس آن کشور ها تحویل گرفته اند. در بین این مهاجرین دپورت شده کسانی استند که اصلا تابعیت افغانستان را ندارند و از کشورهای مثل پاکستان و ایران بوده اند.

توافق  نامه وزارت مهاجرین دولت افغانستان در حالی با این کشورها به امضا رسیده که این وزارت همین حالا نتوانسته است کوچکترین امکاناتی را برای مهاجرینی که از کشور های ایران و پاکستان رد مرز شده اند فراهم کنند .  بسیاری از این مهاجرین رد مرز شده از پاکستان و ایران در بدترین شرایط در زیر خیمه ها و بدون اب اشامیدنی و مکتب و مدرسه برای کودکان شان و هزاران مشکلات دیگر در گوشه گوشه کابل اسکان داده شده و زمستان سال گذشته چند کودک به اثر سرما جان شان را در مقابل چشم صد ها انجوی و موسسه ای که به نام کار برای پناهجویان و حقوق بشر در این کشور فعالیت می کنند از دست دادند.

در چنین شرایطی که دولت افغانستان در بسیاری از مناطق حاکمیت ندارد و سیاست مصالحه با طالبان را در پیش گرفته و طالبان نیز با بمب گذاری ها و حملات انتحاری به کشتار شان ادامه می دهند، امضای توافق نامه با کشورهای اروپایی و استرالیا برای بازگرداندن پناهجویان جفای بزرگی در حق خانواده های پناهجویان، پناهجویان و مردم افغانستان است.

مدافعین حقوق بشر، حقوق مهاجرین، فعالین مدنی و دانشحویان عزیز!

امروز صد ها تن از هموطنان مهاجر ما که در زندان های کشورهای اروپایی به خاطر سیاست های غلط وزارت مهاجرین و دولت افغانستان به سر می برند منتظر کمک و همیاری شما می باشند. 32 هزار مهاجردر استرالیا که  قبلا اجازه موقت زندگی را دریافت کرده بودند وتعداد زیادی از آنها را هموطنان ما تشکیل می دهند حالا با تصویب قانون جدید در این کشور امکان دارد دوباره به کمپ های تحقیر آمیز و زندان فرستاده شوند و بعد از آن نیز تعداد زیادی از انها دپورت خواهند شد. به همین شکل صد ها نفر در کشورهای اروپایی در مراکز دپورت به سر می برندو  شما با شرکت در این تظاهرات و نه گفتن به سیاست ضد انسانی دولت افغانستان و کشورهای اروپایی و استرالیا  کمکی بزرگی به این هموطنان تان می کنید .

قرار است این تظاهرات پر شکوه با حضور شما در روز شنبه همزمان با استیضاح وزیر مهاجرین افغانستان برای پاسخ دهی به رسوایی های مالی و رشوت خوری در وزارت مهاجرین در مقابل پارلمان افغانستان برگذار شود.

بنا:

وعده ما روز شنبه 9 نوامبر ساعت 8 تا 10 صبح  نزدیک پارلمان افغانستان

برای معلومات بیشتر به ایمیل آدرس azads11@yahoo.com و شماره تماس 0794874384 با عبدالغفور به تماس شوید

About Abdul Ghafoor

Abdul Ghafoor is a refugee rights activist and blogger stationed in Kabul, Afghanistan.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to فراخوان به شرکت در تظاهرات دفاع از حقوق پناهجویان افغانستانی

  1. عبدالعليم says:

    دورد به همه دست اندركاران تظاهرات

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s